Urethrastenen of calculi urethralis genoemd

kunnen zich overal in het urinestelsel vormen. Zij komen zowel bij hond als kat voor. Blaasstenen bij honden kunnen gevonden worden in de nieren, de ureters (urinebuisjes die de urine vervoeren van de nieren naar de blaas), de blaas of in de urethra (de plasbuis die de urine van de blaas naar buiten vervoerd).
Bij honden is meer dan 85% van de stenen te vinden in de blaas zelf.
De penis van de hond bevat een beentje dat vernauwt naar de uitmonding van de penis toe. Hierdoor kunnen steentjes gemakkelijk blijven zitten waardoor een obstructie ontstaat.
Een blaassteen is een ideale hechtplaats voor bacteriën, waardoor gemakkelijk blaasontstekingen kunnen ontstaan. Blaassteen en blaasontsteking komen dus vaak samen voor. Een blaasontsteking kan als gevolg niet verholpen worden zonder het verwijderen van de blaassteen.

Hoe ontstaan blaasstenen?

Blaasstenen worden gevormd door mineralen, die terug te vinden zijn in de urine. Indien deze mineralen de kans krijgen om zich te groeperen ontstaan kleine zandkorrels die op hun beurt kunnen groeien tot een echte blaassteen.

De symptomen
 • Aandrang tot urineren maar er komt niets
 • Abnormale kleur van de urine zoals rood, roze, zwart of zelfs etterkleur
 • Bloed in de urine
 • De geplaste hoeveelheid urine is klein
 • Plassen vergt extra inspanning of pijn
 • Genitale gebied vaak likken of erop kauwen
 • Het dier plaatst zijn lichaam veel langer in de plashouding dan normaal
 • Incontinentie of het niet kunnen ophouden van de urine
 • Soms zijn er geen symptomen en worden stenen ontdekt bij het betasten van de buik
 • Vaker plassen
 • Verandering in het gedrag van de hond zoals lusteloosheid, eten weigeren, …

De meest voorkomende blaasgruis en blaasstenen, afhankelijk van hun chemische samenstelling, zijn :
Struvietstenen zijn samengesteld uit magnesium ammonium fosfaat en komen vooral voor bij dieren met alkalische urine. Met een uitgekiend dieet kunnen deze stenen voorkomen worden.
Oxalaatstenen worden gevormd in zure urine en dienen chirurgisch verwijderd te worden.
Uraatstenen komen vooral voor bij Bulldogs, bij de Dalmatiërs en bij dieren die lijden aan een leverziekte. Deze stenen kunnen ook voorkomen worden door toepassing van een strikt dieet maar als ze de afvoer van de urine blokkeren dienen ze chirurgisch verwijderd te worden.
Andere stenen zijn gemaakt van calciumoxalaat, calciumfosfaat, calciumcarbonaat, cystine, ammoniumuraat, of andere chemische verbindingen. Sommige stenen kunnen een combinatie van deze verbindingen zijn.

Diagnose

De diagnose van urethrastenen wordt gesteld aan de hand van klinisch onderzoek, bacteriologisch urineonderzoek en radiografie.
Het uitvoeren van een urineonderzoek is nodig om zowel het type kristallen te bepalen als de pH-waarde van de urine. Eenmaal de kristallen gekend, kan men proberen om het milieu in de blaas van de hond te wijzigen om verdere vorming van stenen te voorkomen.
Via radiografie kan men de grootte en het aantal stenen bepalen en inschatten of onmiddellijke chirurgie noodzakelijk is.

Behandeling

De behandeling van de urethrastenen is afhankelijk van de grootte, vorm en plaats van de stenen in de urinebuis. Een medische behandeling kan eventueel gecombineerd worden met een chirurgische ingreep.
Chirurgisch

Bij chirurgische verwijdering van stenen in de blaas wordt de blaas geopend (cystotomie) en de stenen worden verwijdered. De blaas en de plasbuis worden nadien veelvuldig gespoeld met een steriele zoutoplossing om zeker te zijn dat ook kleine of microscopische deeltjes verdwijnen. De blaas wordt terug toe gehecht net als de buikwand. De blaasstenen worden in het laboratorium geanalyseerd naar hun chemische samenstelling en afhankelijk van het resultaat zal een behandeling gestart worden..
Als een steen zich in de urineleiders of urinebuis bevindt is het van levensbelang dat deze onmiddellijk verwijderd worden. Urine obstakels leiden tot nierblokkage en uiteindelijk tot sterfte. Een steen in de plasbuis (vooral bij reuen), kan soms naar de blaas gespoeld worden (zie lager) om daar verwijderd te worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt plaatselijk een insnijding gemaakt

Spoeling onder druk

Om een hond te spoelen wordt hij/zij onder narcose gebracht. Er wordt een urinesonde ingebracht tot op de plaats waar de stenen in de plasbuis vastzitten. Rectaal kan met de vinger extra druk uitgeoefend worden. Als de druk dmv de vinger los gelaten wordt, spoelen de stenen vaak terug naar de blaas.

Na herhaaldelijk spoelen onder druk kunnen de stenen worden teruggespoeld naar de blaas.
Vervolgens kan chirurgisch de blaas geopend worden en werden de stenen verwijderd.

Deze ingreep kan U vermijden door :

Aangepaste voeding

Struviet-en uraatstenen kunnen oplossen door middel van een aangepast dieet. Voor het opstarten van zo’n dieet dient vooraf gecontroleerd te worden of er geen infecties in de urinewegen aanwezig zijn. In geval van infectie moet eerst een antibioticakuur gevolgd worden vooraleer de stenen behandeld worden.
Speciaal samengestelde voeding kan ervoor zorgen dat zelfs grote stenen, volledig oplossen. Deze diëten duren vaak 60 tot 150 dagen.

Na de operatie van calciumoxalaatstenen kan er ook voeding opgestart worden om het milieu in de blaas aan te passen zodat de stenen minder kans hebben om zich te vormen.

Prognose

Hoe sneller de stenen ontdekt en behandeld worden, hoe beter de vooruitzichten. De prognose is in de meeste gevallen goed, maar het terugkeren van de stenen is altijd mogelijk.
Om herhaling te voorkomen kunnen speciale diëten gevolg worden, zorgen voor extra watergebruik en de pH-waarde van de urine regelmatig laten controleren. Vooral bij struvietstenen is het heel belangrijk om infecties van de urinewegen te voorkomen en/of te behandelen. Zo verkleint de kans op nieuwe stenen.

Dieren die vaak de mogelijkheid hebben om een plasje te doen lopen minder risico op blaasstenen omdat de urine niet zo lang in het lichaam blijft als bij dieren die minder kans hebben op een plasje tussendoor.

gebitscontrole - sterilisatie/castratie - jaarlijkse inentingen ...
Een afspraak maken

Pin It on Pinterest